Servis

Servis kritickej infraštruktúry technologických prevádzok, dátových centier, serverovien, a telekomunikačných sietí.

Sme partner pre riešenie problémov s podpornou infraštruktúrou.

Rozsah činnosti:

  • 1)   profylaktické prehliadky,
  • 2)   inštalácia zariadení,
  • 3)   servisné zásahy,
  • 4)   opravy zariadení,
  • 5)   kapacitné skúšky,
  • 6)   meranie parametrov a analytické vyhodnocovanie.

servis