Projekt

projekt

  • Zhotovenie projektovej dokumentácie so schválením správcu siete vrátane prerokovanie zmlúv o zmluvách budúcich na zriadenie vecného bremena
  • Zaistenie územného rozhodnutia
  • Geodetické zameranie
  • Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane zmeny v knihe plánov opt. káblov
  • Vyhotovenie geometrických plánov so zakreslením vecných bremien