Vnútorné zariadenia

011

  • pripojenie budovy na telekomunikačnú sieť vybudovaním prípojných káblových trás
    • metalické
    • optické
    • pripojenie vzduchom
  • výstavba štruktúrovaných kabeláží
  • pripojenie jednotlivých technických zariadení