Kontakt

kontakt

  • Systém Servis Slovakia, s.r.o.
  • Technická 2, 821 04 Bratislava
  • Tel.: +421 902 735 284
  • Email: systemservis@systemservis.sk
  • IČO: 47 491 183
  • DIČ: 2023915619
  • IČ DPH: SK2023915619
  • Bankový účet: 2922903125/1100  TATRA BANKA a.s.
  • IBAN: SK771100 0000 0029 2290 3125