O spoločnosti

o spolocnosti

Naša spoločnosť sa zameriava na široké spektrum činností v odbore telekomunikácií a servisu kritickej infraštruktúry. Ponúkame kompletnú dodávku a montáž optickych sietí. Prekládky telekomunikačných káblov, zafukovanie, zváranie a meranie optických káblov a vnútorné inštalácie káblových rozvodov v bytových domoch, systémov, dátových a počítačových sietí.

V našej spoločnosti pracujú kvalifikovaní zamestnanci, ktorí sú pravidelne preškoľovaní. Naša spoločnosť je pravidelne certifikovaná v systéme kvality ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO27001. Cieľom vedenia spoločnosti a zamestnancov je predovšetkým vývoj nových aktivít na dosiahnutie maximálnej spokojnosti zákazníka a to najmä profesionálnym prístupom, dodržiavaním stanovených termínov a odovzdaním práce v najvyšších stupňoch kvality.