Metalické a optické siete

  • Realizácia kompletných zemných prác (ručné a strojové výkopy, riadené a neriadené pretlaky, spätná úprava povrchov podľa podmienok rozkopávok)
  • Pokládka HDPE trubiek či iných sietí
  • Zafúk zväzkov mikrotrubičiek do HDPE trubiek, zafúknutie optických káblov
  • Ukončenie optických káblov v rozvádzačoch, boxoch
  • Kompletné záverečné merania a revízia
  • Meranie optických káblov vrátane lokalizácie porúch
    metalicke

metal